Jak 18 grudnia br. doniosło Radio Watykańskie papież przyjął na audiencji przedstawicieli  organizacji „B’nai B’rith International”(hebr. Synowie Przymierza).

Jak informuje serwis internetowy Radia organizacja ta powstała w USA w roku 1843 celem troski o żydowską tradycję i walki z antysemityzmem. Benedykt XVI przypomniał, że jej przywódcy od czasów soborowej deklaracji Nostra aetate wielokrotnie odwiedzali Watykan.

Papież w ciepłych słowach zapewni o potrzebie „pogłebiania dialogu” przez wszystkich „ludzi dobrej woli” . Wyraził również nazieję na rychły pokój
w Ziemi Świętej.

Żeby nie być posądzony o antysemityzm (wszak sprawa dotyczy Narodu-Którego-Imienia-Nie -Będziesz-Brał-goju-Na-Daremno), nie krytykujmy zajadle tych śaitłych ludzi, ale zastanówmy się nad charketrem owej wpływowej i zasłuzonej dla „ekumenizmu” organizacji.
Przypomnę, że do niej należał (należy?) izraelski odpowiednik
posła Łyżwińskiego – prezydent Izraela Mosze Kacaw.

Siląc sie na obiektwizm znalazłem w internecie informację o bardzo ciekawej rozprawie doktorskiej napisanej w 2004 przez dr Annę Kargol z Uniwersytu Jagiellońskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, promotor Prezydent Jacek Maria Majchrowski prof. dr hab. (Uniwersytet Jagielloński).

W krótkim resumé możemy przeczytać, że „Organizacja była komórką międzynarodowego Zakonu B’nai B’rith z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Instytucja powstała jako secesja z regularnego wolnomularstwa i zachowała zmodyfikowany rytuał i bogatą symbolikę o prowieniencji masońskiej i żydowskiej. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest ezoterycznej formie rytuału i pokrewieństwem instytucji z masonerią”.

Jak informuje portal Wirtualny Wschód Wolnomularski Bnai Brith, czyli Niezależny Zakon Synów Przymierza (Independent Order of B’nai B’rith) – organizacja żydowska, nacjonalistyczna i syjonistyczna. Ich ryt (ryt masoński) stanowi mieszankę rytu York i Odd Fellows.

Dziwi mnie niezmiernie te gest papieża, ktory jako kard. Joseph  Ratzinger , prefekt Kongregacji Nauki Wiary dnia 26 listopada 1983 roku, Kongregacja Nauki Wiary ogłosił deklarację o stowarzyszeniach masońskich Quaesitum est: de associationibus massonicis

Zamieszczam jej pełny tekst:
Zwrócono się z zapytaniem, czy uległa zmianie opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego (w przeciwieństwie do poprzedniego) zagadnienie nie zostało wprost poruszone.Święta Kongregacja Nauki Wiary może odpowiedzieć, że taka okoliczność jest podyktowana kryterium redakcyjnym, co dotyczy także innych stowarzyszeń podobnie nie wspomnianych, ujmowanych w szerszych kategoriach.Pozostaje jednak niezmieniony negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej.Nie należy do lokalnego autorytetu eklezjalnego wypowiadanie się o naturze stowarzyszeń masońskich sądem, który implikowałby uchylenie tego, co wyżej ustalono, i to, co jest zawarte w Deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 17 lutego 1981 r. (AAS 73 [1981] 240-241).W czasie audiencji, udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi, Jego Świątobliwość Jan Paweł II zatwierdził niniejszą Deklarację, uchwaloną na zebraniu plenarnym Kongregacji i nakazał jej opublikowanie.

Rzym, w siedzibie Świętej Kongregacji Nauki Wiary, 26 listopada 1983 r.+JOSEPH Kard. RATZINGER
Prefekt +JÉRÔME HAMER OP
Abp tyt. Loreny
SekretarzCzyżby kard. Joseph Ratzinger miał większe pole dzialania niż papież Benedykt XVI? Pytanie to pozostawiam bez komentarza.

Synowie Przymierza odtrąbili początek „nowej ery w stosunkach katolicko- żydowskich”.

Nie komentując, zainteresowanych problematyką odsyłam do publikacji:

św. Maksymilian Kolbe „Dzisiejsi wrogowie Kościoła”/em>o. Zbigniewa Sucheckiego OFMConv „KOŚCIÓŁ  A MASONERIA”

Reklamy